Socialisatie

1x per jaar organiseert de hondenschool de test sociaal gedrag (socialisatie)

voor honden ouder dan 9 maanden.

De hond dient hiervoor te slagen om verder te kunnen gaan voor brevet

Hieraan zijn kosten verbonden van € 10.00

Print het inschrijfformulier.

Graag invullen en samen met het geld inleveren bij de ondervoorzitster Silke Janssen

Bij Socialisatie worden de volgende oefeningen afgelegd:

Het laten aanraken van de hond.

Slaom  met de hond door een groep van tenminste zes,  in de groep bewegende, pratende personen en stoppen in het  centrum van deze groep

De aangelijnde hond  op 10 m van de groep plaatsen en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1m.

De geleider plaatst de hond op 10m van de groep en neemt plaats tussen de groep. Hierna roept hij zijn hond bij zich.

Het gedrag van de hond zonder aanwezigheid van geleider als er  twee personen passeren zonder hond en er een jogger op een afstand van 1m. langs komt

Op straat en/of voetpad wordt de groep wordt twee maal gekruist door een fietser op een afstand van 1.5m en een auto die aan een snelheid van 40km/h rijdt op een afstand van 3m.

Tot slot zal de groep in twee worden gesplitst waarna de twee groepen elkaar twee maal zullen passeren dit, hond aan hond.